Välkommen till EntreprenörsVärden

Investmentbolaget för entrepenörsledda bolag

Vi investerar i entreprenörsledda företag med tillväxtambitioner.


Vi vill äga en betydande minoritetspost i våra företag.


Vi är alltid aktiva ägare som vill stötta entreprenören i att bygga och utveckla sitt bolag.


Vi som arbetar med EntreprenörsVärden är själva entreprenörer som startat och byggt fina bolag under lång tid.


VärdeordVåra värdeord är:


Entreprenörsskap

- Entreprenören är det viktigaste i en verksamhet. Utan duktiga och drivande entreprenörer står sig den bästa affärsidén slätt.


Långsiktighet

– Vi har ingen exithorisont. Vi vill bygga fina företag som man kan äga över lång tid. Möjlighet till fina exits brukar dyka upp över tid om man lyckas att utveckla ett bolag bra.


Alla i samma båt

- Entreprenören och vi skall ha samma mål och värderingar. Vi ska alltid dra åt samma håll, i alla sammanhang. Alla aktieägare ska ha samma vision; att bygga fina bolag över tid. Sidointressen eller andra kortsiktiga mål kan ofta förstöra dynamiken i en ägarkrets


Om oss

Grundare till EntreprenörsVärden är Magnus Johansson och Göran Nordlund. Magnus Johansson är VD. Både Magnus och Göran är serieentreprenörer som tidigare startat, byggt och börsnoterat bolag inom vitt skilda branscher.


Vi investerar i och med entreprenörer i entreprenörsledda företag.


Tyngdpunkten ligger på företag som arbetar B2B, som har en tillväxtidé och som har hunnit en liten bit på vägen. Vi investerar normalt inte i sk start-ups eller fastighetsbolag.


Bolaget har en stark finansiell ställning i kraft av sina ägare Törnäs Invest (Magnus Johansson) och Fore C Investment (Göran Nordlund), www.4c.se.


Magnus Johansson             Göran Nordlund


Kontakta oss!

Är du entreprenör som har ett företag där du tror att vi skulle kunna passa in som investerare?

Tveka inte att höra av er


Investeringar

Våra investeringar hittills:

Srenity Solutions AB, utvecklar och säljer en digitala plattform som integrerar fastighetens samlade teknik, gammal som ny.

Med en öppen integrationlösning blir fastigheten smart på riktigt.

Detta ger en:
• Framtidssäkrad fastighet
• Effektivare förvaltning
• Optimerad energianvändning
• Ökad trygghet för hyresgäster
www.srenity.se

Voz Technologies AB, utvecklar och säljer en app för fastighetsautomation.

Grundels Fönstersystem AB, utvecklar, producerar och installerar Grundels Klimatruta. Klimatrutan är ett sätt att med isolerglas uppgradera 1-och 2-glasfönster till

3-glasfönster åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Processen är enkel, billigare än fönsterbyte och miljöriktigt.

www.grundels.se

Evify Sweden AB

Evify grundades 2018 med syftet att underlätta för elbilsägare att ta steget till att köpa en laddbox. Genom att samla och presentera all nödvändig information på ett överskådligt sätt, och stifta avtal med innovativa leverantörer och duktiga samarbetspartners, har vi skapat en tjänst där kunden kan få alla sina laddboxbehov tillgodosedda. Evify är en "one-stop shop" för den svenske elbilsägaren som vill uppgradera sin laddningslösning.

www.evify.se